День: 04.05.2018

  Т.Рысқұлов ауданы Луговой ауылдық округінің «Алтын сақа» бөбекжай-бақшасы мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорны психолог бос лауазымына орналасуға

КОНКУРС ЖАРИЯЛАЙДЫ

 

        В3-4  Біліктілікке қойылатын талаптар: "Психология" мамандығы бойынша жоғары білімі.

      Мектепке  дейінгі тәрбие беру және оқыту мемлекеттік қазыналық кәсіпорны психолог лауазымдық жалақысы

 

Санаты

     Лауазымдық жалақысы өткерген  жылдары есептегенде

 

 Теңгеден

 

Теңгеге дейін

 

1

 

В3-4

 

69837

 

81272

   

Конкурс хабарландыру жарияланған сәттен 30 күнтізбелік күн ішінде «Алтын сақа» бөбекжай-бақшасында» өткізіледі.

        Т.Рысқұлов ауданы Луговой ауылы, С.Есімов №2 а мекен жайында орналасқан Т.Рысқұлов ауданы Луговой ауылдық округінің «Алтын сақа» бөбекжай-бақшасы мектепке дейінгі тәрбие беру және оқыту мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорынының психологы уақытша  бос лауазым орнына негізгі қызметкер қайта жұмысқа шыққанға дейін бала күтіміндегі  ақысыз еңбек демалысында болуына байланысты конкурс жариялайды. 

        Мектепке дейінгі тәрбие беру және оқыту мемлекеттік қазыналық кәсіпорынының психологі ( В3-4)-1 бірлік.

          Функционалдық  міндеттері: Мектеп жасына дейінгі балалардың психологиялық және әлеуметтік жағдайын сақтауға және түзетуге бағытталған қызметті жүзеге асырады. Бала құқықтарын қорғау Конвенциясына сәйкес тұлғаның құқықтарын қорғауына көмектеседі. Білім беруді ұйымдастырудың әлеуметтік саласының үйлесімділігіне себін тигізеді және әлеуметтік бейімделе алмаушылық туындауы профилактикасы бойынша алдын алу шараларын жүзеге асырады.

       Мектеп жасына дейінгі балалар тұлғасының дамуына кедергі келтіретін факторларын айқындайды және әртүрлі психологиялық көмек (психикалық түзету, сауықтыру және кеңес беру) көрсету бойынша шараларды қабылдайды. Мектеп жасына дейінгі балаларға, ата-аналарға немесе оларды алмастыратын тұлғаларға, педагогикалық ұжымға психологиялық бағыттағы проблемаларды шешуде көмек көрсетеді. Әртүрлі бейіндегі және мақсаттағы психологиялық диагностиканы жүргізеді.

       Педагогикалық ұжымның, сонымен қатар ата-аналар немесе оларды алмастыратын тұлғаларды бағдарлау мақсатында зерттеу жұмыстарының материалдары бойынша, мектеп жасына дейінгі балалардың тұлғалық және әлеуметтік даму мәселелеріне психологиялық-педагогикалық қорытындылар жасайды. Белгіленген нысанда құжаттарды жүргізеді және оны мақсаты бойынша қолданады.

      Мектеп жасына дейінгі балалардың жеке және жыныс-жас ерекшеліктерін ескере отырып, білім беру қызметінің дамытушы және түзету бағдарламаларын жоспарлауға және дайындауға қатысады, балалардың өмірдегі әртүрлі жағдайларда бағдарлануға дайындығын дамытуға көмектеседі. Мектеп жасына дейінгі шығармашылық жағынан дарынды балаларға психологиялық қолдау көрсетеді, олардың дамуына көмектеседі.

      Педагогикалық, әдістемелік кеңестер жұмыстарына, ата-аналар жиналысы, сауықтыру, тәрбиелеу және білім беру ұйымының жұмыс жоспарында қарастырылған басқа да шараларға қатысады. Компьютерлік сауаттылық, ақпараттық-коммуникациялық құзыреттілігі бар. Өзінің кәсіби деңгейін арттырады. Тәрбие-білім беру процесінде балалардың өмірін, денсаулығы мен құқықтарын қорғауды қамтамасыз етеді. Еңбекті қорғау ережелері мен нормаларын, техника қауіпсіздігі мен өртке қарсы қорғаныс техникасын сақтайды.

Конкурсқа қатысу үшін, конкурсқа қатысушы үміткерлерге, Қазақстан Республикасының Конституциясын, ҚР Еңбек кодексін, ҚР "Білім туралы", "Кемтар балаларды әлеуметтік және медициналық-педагогикалық түзеу арқылы қолдау туралы", "Қазақстан Республикасы тіл туралы", "Қазақстан Республикасындағы баланың құқықтары туралы""Қазақстан Республикасы жемқорлыққа қарсы күрес туралы", "Неке (ерлі-зайыптылық) және отбасы" Заңдарын және білім беру мәселелері бойынша Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерді, жалпы психологияны, педагогикалық психология және жалпы педагогиканы, тұлғалық психология мен дифференциалдық психологияны, балалар мен жас ерекшеліктер психологиясын, әлеуметтік психология, медициналық психология, балалар нейропсихологиясы, патопсихология, психосоматиканы, дефектология, психотерапия, психодиагностика, психологиялық кеңес және психопрофилактика негіздерін, қарым-қатынас жасау әдістерін, әлеуметтік-психологиялық тренингтердің әдістерін, белсенді оқыту әдістерін, жеке және топтық кәсіби консультация берудің қазіргі заманғы әдістерін, баланың қалыпты және аномальді дамуын диагностикалау және түзетуді, еңбекті қорғау, техникалық қауіпсіздік және өртке қарсы қорғану нормалары мен ережелерін және санитариялық қағидаларды.

Конкурсқа қатысуға ниет білдірген адам хабарландыруға көрсетілген құжаттарды қабылдайтын мерзімде ұйымға қолма-қол немесе пошта арқылы мынандайқұжаттарды.  Қоса берілетін құжаттардың тізбесі көрсетілген конкурсқа катысу туралы өтінішті,  жеке басын  куәландыратын құжат көшірмесн, кадрларды есепке алу жөніндегі толтырылған жеке парақ  (нақты тұратын мекен жайы мен байланыс телефонын көрсетілген), лауазымға қойылатын біліктілік талаптарына сәйкес білімі туралы құжаттардың көшірмелерін, еңбек қызметін растайтын құжаттың көшірмесін. «Денсаулық сақтау ұйымдарының бастапқы медициналық құжаттама нысандарын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрі міндетін атқарушысының 2010 жылғы 23 қарашадағы №907 бұйрығымен (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде №6697 болып тіркелген) бекітілген нысан бойынша денсаулық жағдайы туралы анықтама ұсынады.

Төмендегі адрес бойынша конкурс жергілікті Т.Рысқұлов аудандық білім бөлімінің ресми сайтында жарияланған күннен бастап 15 күнтізбелік күн ішінде конкурстық комиссияға сағат 9.00 ден 18.00 ге дейін қабылданады. (Луговой ауылы, С.Есімова көшесі, № 2 а үй, анықтама үшін телефондар: 2-41-14) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            Район Т.Рыскулова Луговского  сельского округа

ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС на занятие вакантной должности психолого государственного коммунального казенного предприятия «Ясли-сад  «Алтын сақа»

Для категории В3-4 Требования к квалификации: высшее образование по специальности "Психология".

Должностной оклад психолого дошкольного государственного казенного коммунального предприятия

категория

Должностной оклад в зависимости от выслуги лет

от (тенге)

до (тенге)

1

В3-4

 

69837

81272

Конкурс проводится по истечении 30 календарных дней с момента публикации объявления в Района Т.Рыскулова объявляет конкурс на вакантную должность  временно  психолого  (декрттый отпуска) дошкольного государственного казенного коммунального предприятия «Ясли сад «Алтын сақа» района Турара Рыскулова Луговского  сельского округа»»  расположенный в с.Луговое улица  Есимова дом 2а

Психолог дошкольного государственного казенного коммунального предприятия –  В3-4  1 единицы.

Функциональные обязанности: Осуществляет профессиональную деятельность, направленную на сохранение психического и социального благополучия обучающихся. Проводит психолого-педагогическую диагностику различного профиля и предназначения. В целях ориентации педагогического коллектива на решение проблем личностного и социального развития обучающихся проводит и анализирует психолого-педагогические заключения. С учетом индивидуальных и возрастных особенностей обучающегося участвует в планировании и разработке развивающих и коррекционных программ образовательной деятельности. Осуществляет психологическую поддержку обучающихся, способствует развитию у них готовности к ориентации в различных ситуациях жизненного и профессионального самоопределения. Осуществляет мероприятия по профилактике возникновения социальной дезадаптации, принимает меры по оказанию психологической помощи (психокоррекционной, реабилитационной и консультативной). Консультирует педагогов по вопросам практического применения психологии, способствует повышению социально-психологической компетентности педагогов, родителей. Обеспечивает охрану жизни и здоровья обучающихся в период образовательного процесса. Выполняет требования техники безопасности и противопожарной защиты. Ведет отчетную документацию по установленной форме.

Требование к участникам конкурса Конституцию Республики Казахстан, законы Республики Казахстан "Об образовании", "О социальной и медико-педагогической коррекционной поддержке детей с ограниченными возможностями ", "О правах ребенка в Республике Казахстан ", "О языках в Республике Казахстан " и другие нормативные правовые акты по вопросам образования; теорию педагогики, психологию, возрастную физиологию, гигиену, методы активного обучения, социально-психологического тренинга общения, учебные планы и программы; основные направления развития и достижения педагогической науки, основы экономики, законодательства о труде, правила и нормы охраны труда, техники безопасности и противопожарной защиты.

Лицо, изъявившее желание принять участие в конкурсе, в сроки приема документов, указанные в объявлении, представляет в организацию нарочно или по почте следующие документы:  заявление об участии в конкурсе с указанием перечня прилагаемых документов, копию документа, удостоверяющего личность, заполненный личный листок по учету кадров (с указанием адреса фактического места жительства и контактных телефонов), копии документов об образовании в соответствии с предъявляемыми к должности квалификационными требованиями, копию документа, подтверждающую трудовую деятельность, справку о состоянии здоровья по форме, утвержденн ой приказом исполняющего обязанности Министра здравоохранения Республики Казахстан от 23 ноября 2010 года № 907 «Об утверждении форм первичной медицинской документации организаций здравоохранения» (зарегистрированный в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов № 6697).
            Участник конкурса при наличии представляет дополнительную информацию, касающуюся его образования, опыта работы, профессионального уровня (копии документов о повышении квалификации, присвоении ученых степеней и званий, научных публикациях, рекомендации от руководства предыдущего места работы и т.п.).           

Конкурсная комиссия принимает документы с момента публикации объявления в местную отдел образования акимата района  Т.Рыскулова официального опубликования  в течении 15 календарных дней  с 9.00 до 18.00(с. Луговое, ул. С.Есімова, д.№ 2 а, телефоны для справок 2-41-14)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 беттің 1 -сі 12
Т.Рысқұлов ауданы әкімдігінің білім бөлімінің ресми сайты © 2015 Бейсенов Арман Бекетович abb2005@mail.ru Frontier Theme