Білім және ғылым саласындағы мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламенттері

Қызмет түрінің атауы Наименование государственной услуги Код жауапты қызметкердің аты — жөні
1 Бала асырап алуға тілек білдірген адамдарды есепке қою Постановка на учет лиц, желающих усыновить детей 404006 Маутбаев Шахизинда Шахмарданұлы
2 Бастауыш, негізгі орта, жалпы орта білім беру ұйымдарына денсаулығына байланысты ұзақ уақыт бойы бара алмайтын балаларды үйде жеке тегін оқытуды ұйымдастыру үшін құжаттар қабылдау Прием документов для организации индивидуального бесплатного обучения на дому детей, которые по состоянию здоровья в течение длительного времени не могут посещать организации начального, основного среднего, общего среднего образования 403004 Маутбаев Шахизинда Шахмарданұлы
3 Балаларға қосымша білім беру бойынша қосымша білім беру ұйымдарына құжаттар қабылдау және оқуға қабылдау Прием документов и зачисление в организации дополнительного образования для детей по предоставлению им дополнительного образования 403006 Садықбекова Назым Рахымқызы
4 Аз қамтылған отбасылардағы балалардың қала сыртындағы және мектеп жанындағы лагерьлерде демалуы үшін құжаттар қабылдау және жолдама беру Прием документов и выдача направлений на предоставление отдыха детям из малообеспеченных семей в загородных и пришкольных лагерях 403009 Садықбекова Назым Рахымқызы
5 «Орта білім беретін үздік ұйым» грантын тағайындау конкурсына қатысу үшін құжаттарды қабылдау Прием документов для участия в конкурсе на присуждение гранта «Лучшая организация среднего образования» 803010 Баймұратова Айнұр Манатбекқызы
6 «Үздік педагог» атағын беру конкурсына қатысу үшін құжаттар қабылдау Прием документов для участия в конкурсе на присуждение звания «Лучший педагог» 803011 Баймұратова Айнұр Манатбекқызы
7 Мемлекеттік орта білім беру мекемелерінің басшылары лауазымдарына орналасу конкурсына қатысу үшін құжаттар қабылдау Прием документов для участия в конкурсе на замещение руководителей государственных учреждений среднего образования 803013 Қалмаханұлы Асхат
8 «Бастауыш, негізгі орта, жалпы орта білім берудің жалпы білім беретін бағдарламалары бойынша оқыту үшін ведомстволық бағыныстылығына қарамастан білім беру ұйымдарына құжаттарды қабылдау және оқуға қабылдау» Прием документов и зачисление в организации образования независимо от ведомственной подчиненности для обучения по общеобразовательным программам начального, основного среднего, общего среднего образования 403003 Сейтжапаров Еркін Серікханұлы
9 Мектепке дейінгі тәрбие мен оқыту, бастауыш, негізгі орта, жалпы орта, техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру бағдарламаларын іске асыратын республикалық ведомстволық бағынысты білім беру ұйымдарының педагог қызметкерлері мен оларға теңестірілген тұлғаларға біліктілік санаттарын беру (растау) үшін оларды аттестаттаудан өткізуге құжаттарды қабылдау Прием документов для прохождения аттестации на присвоение (подтверждение) квалификационных категорий педагогическим работникам и приравненным к ним лицам организаций образования, реализующих программы дошкольного воспитания и обучения, начального, основного среднего, общего среднего, технического и профессионального, послесреднего образования 803019 Баймұратова Айнұр Манатбекқызы
10 Мектепке дейінгі білім беру ұйымдарына балалардың құжаттарын қабылдау және оқуға қабылдау Прием документов и зачисление детей в дошкольные организации образования 403002 Алтауева Назира Уралбеккызы
11 Жалпы білім беретін мектептердегі білім алушылар мен тәрбиеленушілердің жекелеген санаттарын тегін және жеңілдікпен тамақтандыруды ұсыну Предоставление бесплатного и льготного питания отдельным категориям обучающихся и воспитанников в общеобразовательных школах 403008 Алтауева Назира Уралбеккызы
12 Қорғаншылық және қамқоршылық жөнінде анықтамалар беру Выдача справок по опеке и попечительству 402004 Маутбаев Шахизинда Шахмарданұлы
13 Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорына және (немесе) ерікті жинақтаушы зейнетақы қорына, банктерге, ішкі істер органдарына кәмелетке толмаған балалардың мүлкіне иелік ету және кәмелетке толмаған балаларға мұра ресімдеу үшін анықтамалар беру Выдача справок в единый накопительный пенсионный фонд и (или) добровольный накопительный пенсионный фонд, банки, органы внутренних дел для распоряжения имуществом несовершеннолетних детей и оформления наследства несовершеннолетним детям 402006 Маутбаев Шахизинда Шахмарданұлы
14 Кәмелетке толмаған балаларға меншік құқығында тиесілі мүлікпен жасалатын мәмілелерді ресімдеу үшін қорғаншылық немесе қамқоршылық бойынша функцияларды жүзеге асыратын органдардың анықтамаларын беру Выдача справок органов, осуществляющих функции по опеке или попечительству, для оформления сделок с имуществом, принадлежащим на праве собственности несовершеннолетним детям 402007 Маутбаев Шахизинда Шахмарданұлы
15 Негізгі орта, жалпы орта білім беру туралы құжаттардың телнұсқаларын беру Выдача дубликатов документов об основном среднем, общем среднем образовании 803006 Сейтжапаров Еркін Серікханұлы
16 Жетім баланы және (немесе) ата-анасының қамқорлығынсыз қалған баланы асырап алуға байланысты біржолғы ақшалай төлемді тағайындау Назначение единовременной денежной выплаты в связи с усыновлением ребенка-сироты и (или) ребенка, оставшегося без попечения родителей 404009 Маутбаев Шахизинда Шахмарданұлы
 17 Патронат тәрбиешiлерге берiлген баланы (балаларды) асырап-бағуға ақшалай қаражат төлеуді тағайындау Назначение выплаты денежных средств на содержание ребенка (детей), переданного патронатным воспитателям 404005 Маутбаев Шахизинда Шахмарданұлы
18 Баланы (балаларды) патронаттық тәрбиелеуге беру Передача ребенка (детей) на патронатное воспитание 404004 Маутбаев Шахизинда Шахмарданұлы
19 Қамқоршыларға немесе қорғаншыларға жетім баланы (жетім балаларды) және ата-анасының қамқорлығынсыз қалған баланы (балаларды) асырап-бағуға жәрдемақы тағайындау Назначение выплаты пособия опекунам или попечителям на содержание ребенка-сироты (детей-сирот) и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей 404003 Маутбаев Шахизинда Шахмарданұлы
20 Негізгі орта, жалпы орта білім беру ұйымдарында экстернат нысанында оқытуға рұқсат беру Выдача разрешения на обучение в форме экстерната в организациях основного среднего, общего среднего образования 403010 Сейтжапаров Еркін Серікханұлы
21 Жетім балаға (жетім балаларға) және ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балаға (балаларға) қамқоршылық немесе қорғаншылық белгілеу Установление опеки или попечительства над ребенком- сиротой (детьми-сиротами) и ребенком (детьми), оставшимся без попечения родителей 402005 Маутбаев Шахизинда Шахмарданұлы
22 Мектепке дейінгі балалар ұйымдарына жіберу үшін мектепке дейінгі (7 жасқа дейін) жастағы балаларды кезекке қою Постановка на очередь детей дошкольного возраста (до 7 лет) для направления в детские дошкольные организации 403001 Алтауева Назира Уралбеккызы
23 Дамуында проблемалары бар балалар мен жасөспірімдерді оңалту және әлеуметтік бейімдеу Реабилитация и социальная адаптация детей и подростков с проблемами в развитии  402010 Жапарова Шолпан
24 Мүмкіндігі шектеулі балаларды тәрбиелеп отырған отбасыларға консультациялық көмек көрсету Оказание консультативной помощи семьям, воспитывающим детей с ограниченными возможностями  403011 Жапарова Шолпан
Т.Рысқұлов ауданы әкімдігінің білім бөлімінің ресми сайты © 2015 Бейсенов Арман Бекетович abb2005@mail.ru Frontier Theme